Yaş Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri
PDF

Anahtar Kelimeler

yazı
imza
yaşlanma
adli belge incelemesi
grafoloji

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Alkan N, Fincancı Şebnem K, Arıcan N, Kurtaş Ömer. Yaş Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1996 [a.yer 16 Eylül 2019];1(3):116-21. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/148

Öz

Yaşlılık yazının en fazla değişime uğradığı dönemdir. Bu çalışmada yaşa bağlı yazı ve imza değişikliklerinin özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla yaşlı ve genç olguların rastlantısal seçimi ile oluşturulan gruplar karşılaştırmalı olarak incelendi. Yazı ve imza özellikleri incelenirken dikey hat, yatay hat, sol boşluk, sağ boşluk, yazı boyutu, yazı hızı, harfler arası mesafe, okunaklılık, imla uyumu, kopyalamada hata, imza boyutu, imza tutarlılığı, ilk imza-son imza uyumu parametreleri kullanılmaktadır. Yaşlı gruptaki kişilerde yazı hızında azalma, harfler arası mesafenin uzaması, okunaklılıkta bozulma, yazı ve imza boyutunda artma en belirgin özellikler oldu. Eğitimsiz olarak değerlendirilen grupta yatay hat, imla uyumu, ilk ve son imza uyumu bozulmuş, imza boyutu büyümüş, imza tutarlılığı kaybolmuş olarak belirlendi. Adli tıp pratiğinde yazı hızının azalması, harfler arası mesafenin uzaması gibi özellikler taklit yazı ve imzalar yönünden kuşku oluşmasına neden olabilir. Doküman incelemesi sırasında yazı ve imza sahibinin yaşının bilinmesi ve yaşa bağlı gelişebilecek yazı değişikliklerinin göz önünde bulundurulması, bilirkişilikte daha doğru, nesnel ve nitelikli hizmet sunulmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yazı, İmza, Yaşlanma, Adli belge incelemesi, Grafoloji.

https://doi.org/10.17986/blm.199613148
PDF

Kaynaklar

Moore V, Law J. Copying Ability of Preschool Children with Delayed Language Development. Developmental Medicine and Child Neurology 1990; 32: 249-257.

Kurtaş Ö. Adli Tıp Açısından Grafolojinin Önemi. Uzmanlık Tezi, İstanbul, 1992:1-12.

Ellen D. The Scientific Examination of Documents : Methods and Techniques. England: Ellis Horwood Ltd, 1989:14-47.

Hilton O. Influence of Age and Illness on Handwriting Identification Problems. American Society of Questioned Document Examiners. Annual Meeting,1975:1-5.

Robertson EW. Fundamentals of Document Examination. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1991:133- 215.

Lacquaniti F. Central Representations of Human Limb Movement as Revealed by Studies of Drawing and Handwriting. Trends in Neurosciences 1989; 12 (8): 287-291.

Adam E. Psikografi. İstanbul Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, 1961:18-32.

Badecker W, Hillis A, Caramazza A. Lexical Morphology and Its Role in the Writing Process: Evidence from a Case of Acquired Dysgraphia, Cognition 1990; 35: 205-243.

Baig MSA, Shen TO, Caminal ER. Signature Size in the Psychiatric Diagnosis: A Significant Clinical Sign. Psychopathology 1984; 17: 128-131.

Barclay L. Clinical Geriatric Neurology. Pennsylvania: Lea and Febiger, 1993: 3-42.

Conway JVP. Effects of Ageing and Physical- mental Disorders and Handwriting. Report 1: Amyotrophic Lateral Sclerosis. 43. Annual Meeting of the American Society of Questioned Document Examiners. Montreal 1985:6-16.

Cromwell D. Some Problems Associated with the Examination of Allegedly Deteriorated Signatures. Annual Meeting of American Society of Questioned Document Examiners. 1975: 1-8.

Owens MC. Expectations of Writing Associated with Advanced Age and Specific Medical Disorders: A Look at Document Examiner and Medical Opinions. American Society of Questioned Document Examiners. Annual Conference, 1990:1-12.

Wellingham-Jones P. Characteristics of Handwriting of Subjects with Multipl sclerosis. Perceptual and Motor Skills 1991; 73: 867-879.

Friedman RB, Alexander MP. Written Spelling Agraphia. Brain and Language 1989;36:503-517.

Marshal JC. Writing without Vowels. Nature 1991;353:209-210.

Lancker DV. Personal Relevance and the Human Right Hemisphere. Brain and Cognition 1991;17:64- 92.

Hilton O. Influence of Age and Illness on Handwriting Identification Problems. American Society of Questioned Document Examiners. Annual Meeting, 1975: 1-5.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.