Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

intra-abdominal hemoraji
konservatif tedavi
künt abdominal travma
splenik travma
çocuklar

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Durak D, Çoltu A, Fedakar R. Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Ekim 1996 [a.yer 26 Ocak 2020];1(3):127-31. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/150

Öz

Bu çalışmada künt dalak travmaları ve intraabdominal hemorajilerde uygulanan tanı ve tedavi protokolünün, Adli Tıp görüşünde herhangi bir değişikliğe neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1988-1993 yılları arasında takip edilip, adli arşivde dosyası bulunan künt abdominal travmalı 58 olgu değerlendirilmiştir. Künt abdominal travma sonucu intraabdominal hemorajisi mevcut olan 33(%57) olgunun, 16'sıncla (%48) dalak yaralanması tespit edilmiştir. Dalak yaralanması tespit edilen 12 olgu (%75) konservatif tedavi görmüş, 4 olgu (%25) öpere edilmiştir. Tedavi protokolünde; CT, US, peritoneal lavaj, hemoglobin ve hematokrit değerleri esas alınmıştır. Künt dalak travmaları ile ilgili literatür gözden geçirilerek, tanı ve tedavide uygulanan yöntemler belirlenip, Adli Tıp açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntra-abdominal Hemoraji, Konservatif Tedavi, Künt Abdominal Travma, Splenik Travma, Çocuklar.

https://doi.org/10.17986/blm.199613150
PDF

Kaynaklar

Patrick A, Sutton E. Non-operative Management of Adult Splenic Injury ue to Blunt Abdominal Arauma; A Warning. Am J Surgery 1985;149:716-721.

Wiig NJ. Splenic Injury; Aprospective Multicentre Study on Non-operative and Operative Treatment. British J Surgery 1987;74:310-313-

Balfanz JR, Nesbit ME, Jarvis C. Overwhelming Sepsis Following Splenectomi for Trauma. J Pediat-' rics 1976;88(3):458-459.

Büyükünal C, Danişment Y, Teker D. Spleen-sa- ving Procedures in Pediatric Splenic Trauma. J Pediatrics 1987;74:350-352.

Strauch GO. Preservation of Splenic Function in Adults and Children with Injured Spleens. Am I Surgery 1979;137:478-483.

Luna GK, Dellinger EP. Non-operative Observation Therapy for Splenic Injuries: A Safe Therapeutic Option ? Am J Surgery 1987;153:462-468.

Cooney DR. Splenic and Hepatic Trauma in Children. Surg Clin North Am 1981 ;6l: 1165-173.

Kohn JS, Clark DE, isler RJ, Pope CF. Is Computed Tomographic Grading of Splenic Injury Useful in the Nonsurgical Management Blunt Trauma? I Trauma 1994;36(3):385-389.

Leppaniemi A, Haapiainen R. Delayed Presentation of Blunt Splenic Injury. Am J Surgery 1988;55: 745-749.

Doğruyol FI, Gürpınar A, Balkan E, et al. intraabdominal Hemorajilerde Konservatif Tedavi, Uludağ Univ. Tıp Fak. Derg 1994;1:37-41.

Akgür FM, Tanyel FC, Akhan O, et al. The Place of Ultrasonographic Examination in the Initial Evaluation of Children Sustaining Blunt Abdominal Trauma. J Ped Surgery 1993;28(1):78-81.

Kirks DR,Caron KFI, Bisset GS. CT of Blunt Abdominal Trauma in Children: An Anatomic "Snapshot in Time". Radiology 1992;182: 631-632.

Shanmugonathan K, Mirvis SE, Saver ER. Value of Contrast-Enhanced CT in Detecting Active Hemorrhage in Patients with Blunt Abdominal or Pelvic Trauma. AJR 1993; 16l ;65-69.

Brick SH, Taylor GA. Hepatic and Splenic Injury in Children: Role of CT in the Decision for Laparotomy. Radiology 1987;165:643-646.

Meyer DM, Thai ER, Cola D, WeigeltJA. Computed Tomography in the Evaluation of Children with Blunt Abdominal Trauma. Ann Surgery 1991; 213(3): 212-218.

Huang M, Liu M, Wu J, Shih H, Ko T, Lee C. Ultrasonography for the Evaluation of Hemoperitoneum during Resuscitation: A Simple Scoring System.J Trauma 1994; 36(2): 173-177.

Boulanger BR, Brenneman FD, Me Lellan BA, et al. A Prospective Study of Emergant Abdominal Sonography After Blunt Trauma. J Trauma 1995; 39(2): 325-330.

Göletti O, Ghiselli G, Lippolis P et al. The Role of Ultrasonography in Blunt Abdominal Trauma; Results in 250 Consecutive Cases. J Trauma 1994;36 (2): 178-181.

Branney SW, Wolfe RE, Moore EE et al. Quantitative Sensitivity of Ultrasound in Detecting Free Int- raperitoneal Fluid. J Trauma 1995;39(2):375-380.

Grieshop NA, Jacobsen LE, Gomez GA et al. Selective Use of Computed Tomography and Diagnostic Peritoneal Lavage in Blunt Abdominal Trauma. I Trauma 1995; 38(5):727-731.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.