Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikleri
PDF

Anahtar Kelimeler

acil servis
adli olgular
travma
alkol
yaralanmalar

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Altun G, Azmak AD, Yılmaz A, Yılmaz G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikleri. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1997 [a.yer 23 Mayıs 2019];2(2):62-6. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/226

Öz

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (TÜTFH) Acil Servisine Eylül 1992-Eylül 1995 tarihleri arasında başvuran adli olgu sayısı 2802'dir. Bu olguların % 78’i (n:2196) erkek, % 22’si (n:6()6) kadın olup, olguların yaş ortalaması 30.52 (±15.15)'dir. Adli olgu başvurularının Haziran-Ağustos döneminde yoğunlaştığı (% 35.9) görülmüştür. 102 olgu hastaneye ölü duhul ederken, 32 olgu ise acilde tedavisi sürerken ölmüştür. Adli olay türlerinin başında 1762 olgu (% 62.9) ile trafik kazaları gelmektedir, bunu 282 olgu (% 10.1) ile müessir fiiller ve 175 olgu (% 6.2) ile basit düşme ve yüksekten düşmeler izlemektedir. Travmatik lezyonlar, 853 olguda (% 33) birden fazla beden bölgesini ilgilendirmekte iken, 785 olguda (% 29) ise baş-boyun yaralanmaları şeklindedir. 1817 olgunun (% 67) teşhis ve tedavisi acil serviste yapılırken, 883 olgu (% 33) ise ilgili kliniklere yatırılarak tedavi edilmiştir. Adli ve tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda 433 olgunun (% 16) alkollü olduğu saptanmış, 1362 olguda (% 50) ise kişilerin alkol durumu ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Benzer şekilde, 432 olguda (% 16) kişilerin hayatını tehlikeye maruz kılacak nitelikte lezyonlar mevcut iken, 519 olguda (% 19) ise tıbbi belge ve kayıtlardaki yetersizlik ve eksikler nedeniyle retrospektif bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu çalışmanın amacı; 3 yıllık süre içerisinde T.Ü.T.F.H. acil servisine başvuran adli olguların epidemiyolojik özellikleri ile acil serviste tutulan tıbbi belge ve kayıtlardaki eksiklikleri ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: Acil servis, adli olgular, travma, alkol, yaralanmalar.

https://doi.org/10.17986/blm.199722226
PDF

Kaynaklar

Tunalı İ. Hekimin Mesleki Sorumluluğu. Ankara Tıp Mecmuası 1992; 45: 25-34.

Köroğlu E. Sağlık Personelini İlgilendiren Hukuk Kuralları “Sağlık Mevzuatı". 1. Baskı. Ankara: Hacettepe Yayın Birliği, 1984: 1-43, 376-82.

Koç S, Çetin G, Kolusayın Ö. Acil Olgularda Hekimin Sorumluluğu ve Adli Tıp Sorunları. Sendrom 1994; 6(5):54-9.

Salaçin S. Travmalarda Adli Rapor Düzenlenmesi (D. Arşiv 1992; 1: 87-94.

Salaçin S. Travmalarda Adli Rapor Düzenlenmesi (II). Arşiv 1992;1:199-206.

Erkol Z, Fincancı ŞK. TCK 456. Maddesinin Adli ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi. Gaziantep Tıp Fakültesi Dergisi 1991; 2: 111-20.

Yılmaz A, Azmak D. Temel Adli Tıp Bilgileri ve Rapor Örnekleri. Trakya-Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Edirne:1995;l-20.

Katkıcı U, Örsal M. Adli Raporlarda Hayati Tehlike. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1995; 4(4): 126-7.

Hancı Hİ. Hekimin Yasal Sorumlulukları ( Tıbbi Hukuk ). İzmir: Egem Tıbbi Yayıncılık, 1995: 31- 55,119.

Gök Ş, Akyol S, Kolusayın Ö. Kişilerin Vücut Bütünlüklerinde Oluşturulan Zararların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul: Adli Tıp Müessesi Yayınları, No:2,1978:1-21.

Hintze JL. Number Cruncher Statistical System (NCSS 4.21), Utah: 1984-1986. .

Kök AN, Öztürk S, Tunalı İ. Yatarak Tedavi Gören 959 Adli Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 1992; 8(l-4):93-8.

Katkıcı U, Örsal M, Özkök MS. CÜTF Hastanesi’ne Başvuran Adli Olguların Özelliklerinin Araştırılması. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 15(l):34-9.

Dülger E, Bostancı M, Bilgin N, Toy E. Elazığ'da Son 3 Yılda Adli Rapor Verilen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı. İstanbul: 1993; 133-42.

Durak D, Çoltu A, Durak K. 1000 Trafik Kazası Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı. İstanbul: 1993; 269-74.

Günaydın G, Demireli O, Şahin TK, Demirci Ş. Selçuk Üniversitesi Acil Servisi’nde Verilen Adli Raporlar ve Bunların Hayati Tehlike Kavramı Yönünden Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı, İstanbul: 1995; 271-5.

Koç S, Öztek İ, Albek E, Lokman S. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisine. Başvuran Adli Nitelikteki 510 Olgunun Analizi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı, İstanbul: 1993; 147-56.

Dülger E, Bostancı M. Yaralanma ile Sonuçlanan Adli Olgular. 1 Ulusal Adli Tıp Kongresi Poster Sunusu, İstanbul: 1994.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.