Bakımevinde Ölüm ile Sonuçlanan Engelli Çocuğa Yönelik Fiziksel İstismar Olgusu
PDF

Anahtar Kelimeler

engelli çocuk
fiziksel istismar
ölüm

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Metin A, Bilgin NG, Yıldırım V. Bakımevinde Ölüm ile Sonuçlanan Engelli Çocuğa Yönelik Fiziksel İstismar Olgusu. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):193-7. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/258

Öz

Engelliler toplumumuzun yaklaşık %12.3 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler, şiddet açısından risk grubunda bulunmaktadır. Engelliler çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddettin hedefi olmaktadır. Yaşanan şiddetin sonucunda fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamakta, engel durumları artmakta veya yaşamlarını yitirebilmektedirler. Yapılan ulusal ve uluslararası birçok çalışmada engellilerin fiziksel ve cinsel başta olmak üzere birçok şiddet türüne maruz kaldıkları vurgulanmaktadır 9 yaşında bakımevinde kalan olgumuzda bakımından sorumlu kişi tarafından şiddetin en ağır sonucuna maruz kalmıştır. Şiddetin boyutu ve etkilerinin ortaya konulması şiddetin kaynağının yok edilmesine katkı sağlayacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: engelli çocuk; fiziksel istismar; ölüm


https://doi.org/10.17986/blm.2014193258
PDF

Kaynaklar

World Health Organızatıon. İnternational Classification of Functioning, Disability and Health. World Health Organization Geneva, 2001. www.who.int/icidh/ (Erişim 22.04.2012)

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği. 16 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28737

Melissa F, Evert-Jan H. Çocukluk, engellilik ve şiddet önleme stratejileri geliştirmek için engellilik örgütlerini güçlendirme. Bologna Onlus. Via Ferrara 32, 40139. Bologna, 2004.

Violence and people with disabilities: A review of the literature. Family Violence Prevention Division HealthMinistry of Supply and Services Canada, 1994.

Michael R, Erika H. Crime against people with disabilities, 2007. BJS Statisticians. U.S. Department of Justice. 2009;10.

Fatoş SUBAŞIOĞLU Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dünyası 2008; 9(2):399-430.

Türkiye Özürlüler Araştırması Turkey Disability Survey 2002. Başbakanlık Devlet İstatistikler Enstitüsü. 2913. Yayın. Ankara: Devlet İstatistikler Enstitüsü Matbaası, 2004.

Lord J. E, Katherine N. İnsan Hakları. Evet, Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk. İnsan Hakları Eğitim Serisi Konu Kitabı 6. Minnesota Üniversitesi 2007.

Diaz-Olavarrieta, C., Campbell, J., Garcia de la Cadena, C., Paz, F., & Villa, A. R. Domestic violence against patients with chronic neurologic disorders. Archives of Neurology.1999; 54; 681-685.

Kelley SD, Moore E. Abuse and violence in the lives of people with low vision: A national survey.2000; 31:155-164.

C Casteel, S L Martin, J B Smith, K K Gurka, L L Kupper. National study of physical and sexual assault among women with disabilities. Inj. Prev. 2008;14:87-90

Lin LP, Yen CF, Kuo FY, Wu JL, Lin JD Sexual assault of people with disabilities: results of a 2002-2007 national report in Taiwan. Res Dev Disabil. 2009 Sep-Oct;30(5):969-975.

Young, ME. “Prevalence of abuse of women with physical disabilities* 1.” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1997;12; 34.

Bilici R, Sercan M, Tufan E.Psikiyatri Kliniklerinde Yalıtım ve Bağlama Uygulamaları. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:80-88.

http://www.rusihak.org/download/yayinlar/rusihak_2013_turkiye_raporu.pdf (Erişim Tarihi:22.07.2014)

Gökmen F. Türkiye’de özürlü haklarının gelişimi. Öz-Veri Dergisi. 2007;12; 42.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.