Dünyada Adli Belge İncelemesi
PDF

Anahtar Kelimeler

adli belge incelemesi
sorulu belgeler
adli belge incelemecisi
grafoloji
kaligrafi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Alkan N, Sözen M Şevki, Kurtaş Ömer. Dünyada Adli Belge İncelemesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ağustos 1998 [a.yer 10 Aralık 2019];3(2):61-6. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/295

Öz

Adli belge incelemesi, araştırma veya soruşturma konusu olmuş belgeler üzerinde çalışmalar yapan multidisi- pliner bir meslek alanıdır. Adli belge incelemesinin kapsadığı konular içerisinde elyazısı ve imza karşılaştırmaları, daktilo ve printer yazıları, fotokopi belgeleri, matbu evrak, sahte para, değerli kağıt ve pasaport incelemeleri ile kağıt-ve mürekkep analizleri yer almaktadır. Batı ülkelerinde uzunca bir geçmişi ve belirlenmiş kuralları bulunan bu alanda ülkemizde henüz mesleğin uygulanabilirliğinde kesin standartlar oluşturulamamıştır. Bu çalışmanın amacı dünyadaki uygulama prensipleri, kabul edilmiş kurallar ve uygulama koşullarını irdeleyerek ülkemizdeki çalışmalara ışık tutmaktır. Bu amaçla konuyla ilgili kaynaklar gözden geçirilmiş ve Amerikan Şüpheli Belge İncelemeciler Topluluğu ve Adli Elyazısı Bilirkişileri Birliği tüzüklerinin ilgili bölümleri incelenerek bu alandaki mesleki örgütlere üyelik şartları, adli belge incelemecisinin görev ve sorumlulukları ile mesleğin uygulanma prensipleri ortaya konmuştur. Batı ülkelerinde kuralların belirlendiği, etkin denetimin mevcut olduğu, ileri çalışma ve araştırmaların sürdürüldüğü bu meslek alanında ülkemizde de standart kriterlerin bir an önce belirlenerek uygulamaya konulmasının daha sağlıklı ve objektif bir çalışma alanı yaratacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Adli Belge İncelemesi, Sorulu Belgeler, Adli Belge İncelemecisi, Grafoloji, Kaligrafi

https://doi.org/10.17986/blm.199832295
PDF

Kaynaklar

Robertson EW. Fundamentals of Document Examination.Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1991:9-23.

Hilton O. Scientific Examination of Questioned Documents. London: CRC Press, 1993: 1-12.

Baxter PG. The training of questioned document examiners. Med Sci Law 1970 ; 10(2) : 76-84.

Alkan N. Yaşlanmaya Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri. Uzmanlık Tezi, İstanbul 1996.

Arpınar MH. Grafoloji. İstanbul 1959.

Söylemez A. Kriminalistik. İstanbul : Haşmet Matbaası, 1982 : 107 - 220.

Aykaç M. Adli Tıp. İstanbul : Nobel Tıp Kitabevi, 1993: 199.

Özen HC. Kısa Adli Tıp Ders Kitabı. İstanbul : 1983 : 20-23.

Branston B. Graphology Explained. London: Judy Piatkus Ltd., 1989: 11-15, 231-236.

Kurtaş Ö. Adli Tıp Açısından Grafolojinin Önemi. Uzmanlık Tezi. İstanbul : 1992.

Erkul G. Sahtecilikte Yazının Değeri. Uzmanlık Tezi. İstanbul : 1986.

Saudek R. Psychology of Handwriting. 2th ed. London: George Allen, and Unwin Ltd., 1954 : 10- 42.

Sassoon R. The Art and Science of Handwriting. Oxford: Intellect, 1993: 119-125.

Smith R. Anecdotes of a Graphologist. The Graphologist 1986;4(1): 16-7.

Beyerstein BL, Beyerstein DF. The Write Stuff : Evaluations of Graphology, The Study of Handwriting Analysis. New York: Prometheus Books, 1992: 9-23.

Conway A. Instant People - Reading Through Handwriting. New York: Sterling Publishing Co., Inc., 1989: 7-16.

Baxter PG. The distinction between Graphology and Questioned Document Examination. Med Sci Law 1966 ; 6(2) : 75-86.

Ward M. Graphology Enhances Education : Part 3. The Graphologist 1986; 4(2J : 1U-4.

Marne P. Graphology. Kent: Hodder and Stoughton Ltd., 1982: 1-20.

Caligraphy 1: Art of Beauty. Learn, Earn Series. 1996

Caligraphy 2 : Learn and Earn. Learn, Earn Series. 1993

Eckert WG. Introduction to Forensic Sciences. 2th ed. Newyork: CRC Press, 1997: 133-67.

Baxendale D. Forensic Document Examination in the Private Sector. 13th IAFS Meeting. Düsseldorf, 1993.

Brunelle RL. A Sequential Multiple Approach to Determining the Relative Age of Writing Inks. Int J Forensic Document Examiners. 1995 ; 1(2) : 94-8.

Brunelle RL, Lee H. Determining the Relative Age of Ballpoint Ink Using a Single Solvent Extraction Massindependent Approach. J Forensic Sciences 1989 ; 34(5) : 1166-82.

Brunelle RL. Ink Dating - The State of The Art. J Forensic Sciences 1992 ; 37(1) : 113-24.

Aginsky VN. Some New Ideas for Dating Ballpoint Inks - A Feasibility Study. J For Sci 1993 ; 38(5) : 1134-50.

Aginsky VN. Dating and Characterizing Writing, Stamp Pad and Jet Printer Inks by Gas Chromatography - Mass Spectrometry. Int J Forensic Document Examination 1996 ; 2(2) : 103-16.

Cantu AA. Comments on the Accelerated Aging of Inks. J For Sci 1988 ; 33(3) : 744-50.

James PC, Walker JD. Ballpoint ink flakes as indicators of added entries. Sci Just 1998 ; 38(2) : 119-22.

Ramsey SL. The Effects of Computers on Forensic Document Examination. International Journal of Forensic Document Examiners 1996 ; 2(3) : 187-92.

Gibson RE. Obliteration Decipherment Using Computer Scanner Technology. International Journal of Forensic Document Examiners 1996 ; 2(4) : 326-33.

Gek-Kwee N. An Innovative Microscope Image Processing System for Document Examination. 13th IAFS Meeting. Düsseldorf, 1993-

Soontaros K. Forensic Document Examination in Thailand and Two Cases of Number’T’. 13th IAFS Meeting. Düsseldorf, 1993.

Wellingham - Jones P. Drugs and handwriting. USA. PWJ Publishing, 1991 : 32-51.

Boatwright DE. Triazolam, handwriting and amnestic states : two cases. J For Sci 1987 ; 32(4) : 118-24.

Crown DA. The effective use of a questioned document examiner in medical malpractice cases. Leg Med 1985 : 62-81.

International Journal of Forensic Document Examiners. Chapter”Books" 1995 ; (1)3 : 238-39-

Conway JVP. Evidential Documents. Ilinois : Charles C Thomas Pub, 1959 : 205-25.

Ellen D. The Scientific Examination of Documents : Methods and Techniques. Chichester: Ellis Horwood Ltd., 1993 : 7-14.

“American Society of Questioned Document Examiners” tüzüğü.

“Geselschaft für Forensische Schriftuntersuchung” tüzüğü.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.