Baş Bölgesine Penetre Kesici Delici Alet Yaralanmaları Sonucu Gelişen Ölümler Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

yaralar
kesici delici alet yarası
adli otopsi
baş bölgesine penetre yaralar

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Alper B, Gülmen MK, Çekin N, Bilgin N, Salaçin S. Baş Bölgesine Penetre Kesici Delici Alet Yaralanmaları Sonucu Gelişen Ölümler Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 01 Nisan 1999 [a.yer 09 Aralık 2019];4(1):20-3. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/346

Öz

Daha önce yöremiz ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda Adana’da kesici-delici alet yaralanmalarının cinayet nedenleri içinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir. Literatürde ölüme yol açan kesici-delici alet yaralarının daha çok göğüs ve batm boşluğuna penetre ve organ yaralanmaları oluşturan özellikte olduğu belirtilmekte, baş bölgesine ve kranial kemik dokusuna penetre yaralanmaların nadiren izlendiği bildirilmektedir. Bu çalışmada Adana’da otopsileri yapılan olguların retrospektif değerlendirmeleri sırasında karşılaşılan baş bölgesine penetre kesici-delici alet yaralanmaları olguları gözden geçirilerek, kafatasında penetrasyon saptanan 4 olgunun bulguları literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve olgu sunumu olarak aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yaralar, Kesici-delici alet yarası, Adli otopsi, Baş bölgesine penetre yaralar.

https://doi.org/10.17986/blm.199941346
PDF

Kaynaklar

Walton JB, Blaisdell FW, Jordan RG, Bodai B. The Injury Potential and Lethality of Stab Wounds: A Fol- son Prison Study. J Trauma, 1989; 29:99-101.

Hunt AC, Cowling RJ. Murder by Stabbing. Forensic Sci Int, 1991; 52:107-12.

Salaçin S, Kasar H, Alper B, Çekin N, Şen F. Demography of Fatal Stabbing: A Nine-Year Experience. Acta Medicinae Legalis, 1993; 42:221-31.

Salaçin S, Çekin N, Alper B, Gülmen MK, Şen F. Changing Profile of the Manner of Deaths. Acta Medicinae Legalis, 1994; 44:289-90.

Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Şen F, Alper B. Incidence of Autopsies and the Rates of the Manner of Death in 939 Medicolegal Deaths in Adana City, Turkey. Advances in Forensic Sciences, 1995; 8:121-5.

Mandal AK, Oparah SS,. Unusually Low Mortality of Penetrating Wounds of the Chest. J Thorac Cardiovasc Surg, 1989; 97:119-25.

Simpson RK, Venger BH, Naravan RK. Treatment of Acute Penetrating Injuries of the Spine. J Trauma, 1989; 29:42-5.

Kerr TM, Sood R, Buckmann RK, et al. Prospective Trial of the Six Hour Rule in Stab Wounds of the Chest. Surg Gyneco Obstet, 1989; 169:223-5.

Honigmann B, Rohweder K, Moore EE, et al. Prehospital Advanced Trauma Life Support for Penetrating Cardiac Wounds. Ann Emerg Med, 1990; 19:145-50.

Durham RM, Olson S, Weigelt JA. Penetrating Injuries to the Stomach. Surg Gyn. Obstet, 1991; 172:298-302.

Hiatt JR, Martin NA, Machleder HI. The Natural History of a Traumatic Vertebral Artery Aneurysm: Case Report. J Trauma, 1989; 29:1592-4.

Fisher RG, Menachem YB, Whigham C. Stab Wounds of the Renal Artery Branches. Am J Roent, 1989; 152:1231-5.

Madden MR, Pauli DE, Finkelstein JL, et al. Occult Diaphragmatic Injury from Stab Wounds to the Lower Chest and Abdomen. J Trauma, 1989; 29:292-7.

Rothenberg SS, Moore EE, Moore FA, et al. Emergency Department Thoracotomy in Children-A Critical Analysis. J Trauma, 1989; 29:1322-5.

Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Özdemir MH, Şen F, Savran B. Adana'da Çocukluk Çağı Ölümlerinde Orijin ve Ölüm Nedenlerinin Dağılımı. I.Ulusal Adli Tıp Kongresi, İstanbul, 1994.

Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Hilal A, Savran B. Retrospective Analysis of the Medicolegal Deaths in Adana City, Turkey. XVII.Congress of the IALM, Dublin-Ireland, 20-23 August 1997.

Özkök SM, Katkıcı U, Örsal M. Ölümle Sonuçlanan Kesici-Delici Alet Yaraları: Retrospektif Bir Adli Otopsi Çalışması. Adli Tıp Dergisi, 1992;8:147-54.

Kırangıl B, Yavuz F, Okudan M, Yavuz S, Öz H. Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Kemik Lezyonlari: Beş Olgu Sunumu. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım, Antalya, 1993:77-90.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.