Yabancı Uyruklu Kadınlarda Cinsel Amaçlı Şiddet Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

yabancı uyruklu kadınlar
cinsel amaçlı şiddet
ölüm

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Sözen M Şevki, Tüzün B, Fincancı Şebnem K, Dokgöz H. Yabancı Uyruklu Kadınlarda Cinsel Amaçlı Şiddet Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 01 Nisan 1999 [a.yer 09 Aralık 2019];4(1):24-7. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/347

Öz

Sosyokültürel değişimlerin oldukça yoğun yaşandığı bir şehir olma özelliğini taşıyan İstanbul'da farklı amaçlarla ikamet eden yabancı uyruklu kadınların sayısındaki hızlı artış cinsel amaçlı şiddet olgularındaki tırmanış ile paralel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, 1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsileri yapılan 32 yabancı uyruklu kadının otopsi raporları incelenerek, cinsel amaçlı şiddet sonucu ölüm oluşan olgular belirlenmiş ve 2 olgu örnek olarak sunulmuştur. Olgular 25-35 yaş grubunda olup, her iki olguda da çok sayıda travmatik lezyon saptanmıştır. Ölüm şekli, travma izleri, ölüm sebebi ve laboratuar bulguları irdelenerek, ölümlerin cinsel amaçlı şiddet sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır. Elde edilen sonuçlar; cinsel şiddetin hangi boyutlara ulaşabileceğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu kadınlar, Cinsel amaçlı şiddet, Ölüm

https://doi.org/10.17986/blm.199941347
PDF

Kaynaklar

Hicks D.J: Sexual Battery: Management of the Rape Victim in Gynecology and Obstetrics. Harper and Row Publishers, Philadelphia, 1984; 1-11.

Hart S D.,et al: Wife assault in community resident offenders. Canadian Journal of Criminology, 1994; 36-, 435-46.

Çetin G, Koç S, Kolusayın 0, Soysal Z, Altuğ M: Erişkinlerde cinsel unsuru bulunan cinayet olguları.

I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan, Adana, Kongre Kitabı, 1994; 250-2.

Çetin G,Koç S, Altuğ M, Soysal Z, Albek E: Irzına geçilerek öldürülen 18 yaşından küçük kişilerde keşif ve otopsi bulgulan, 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım, Antalya, Poster Sunuları Kitabı, 1993; 365-74.

Dutton D G: Patriarchy and wife assault: the ecological fallacy. Violence and Victims, 1994; 8: 167-82.

Coleman V E: Lesbian battering: the relationship between personality and the perpetration of violence. Violence and Victims, 1994; 8: 139-52.

Almeida R, et al: Violence in the lives of the racially and sexually different: a public and private dilemma. Journal of Feminist Family Therapy, 1994; 5: 99-126.

Knight B: Simpson's Forensic Medicine, 10. Edition English Language Book Society, Edward Arnold, London, 1991: 206-18.

Lloyd SA, Emery CB: Physically aggressive conflict in romantic relationships. LEA's Communication Series, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,1994; 27- 46.

Prince JE, Ileana A: The role of perceived control and the desirability of control among abusive and non abusive husbands. American Journal of Family Therapy, 1994; 22:126-34.

Le Jeune C, Follette V: Taking responsibility: sex differences in reporting dating violence. Journal of Interpersonal Violence, 1994; 9:133-40.

Halpern J: The sandwich generation: conflicts between adult children and their aging parents. Cahn Dudley D., ed. conflict in personal relationships. LEA's Communication Series Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994; 43-160.

Gidycz CA., et al : A prospective analysis of the relationships among sexual assault experiences: an extension of previous findings. Psychology of Women Quarterly, 1995; 19: 5-29.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.