Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu
PDF

Anahtar Kelimeler

pelvik inflamatuar hastalık
ölüm
otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Eren B, Fedakar R, Akan O, Saka E. Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Nisan 2004 [a.yer 26 Ocak 2020];9(1):22-4. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/491

Öz

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) olgularmm klinik açıdan geç tanınması mortalité ve morbidité açısmdan önemli sorunlar yaratması nedeni ile medikolegal açıdan incelenmesini de gerekli kılmaktadır. Olgumuzu PID olgularmda sessiz klinik ile gidişin komplikasyonları üzerinde durarak litaratür ile birlikte tartışmayı amaçlamaktayız. Olgumuz 38 yaşında hastaneye uzun süredir devam eden nonspesifik kalça ve bel ağrıları için başvuran ve antienflamatuar tedavi görüp en son yapılan ağrı kesici ve anfienflamatuar enjeksiyondan sonra ani bir şekilde ölen bir kadındır. Dış muayenesinde sağ ingunal dış yan ve sağ uyluk üst iç bölümünde sarı yeşil renkte ekimoz alanları dışında belirgin herhangi bir bulgu saptanmadı. Otopside akciğerlerde konjesyon, batında perihepatik ve perisplenik alanda gri yeşil renkte membranlar, karaciğer ve dalak kapsüllerinde fibröz kalınlaşmalar, sağ over ve tubanın pelvis duvarına yapışık, Douglas boşluğunda kolleksiyon olduğu izlendi. Mikroskopik incelemede kalpte konjesyon, akciğerlerde hiperemi, karaciğerde bağ dokusu artışı, parankim hücrelerinde yer yer nekroz, köprüleşme nekrozları, tuba uterina duvarında ve omentumda yer yer folikül oluşturan iltihabi hücre infiltrasyonu bulguları görüldü. Laboratuar incelemelerinde ise herhangi bir özellik saptanmadı. Ölümün pelvik inflamatuar hastalığa bağlı gelişen hepatit, abse formasyonu ve peritonit sonucu meydana geldiği rapor edildi.

Anahtar kelimeler: Pelvik inflamatuar hastalık, ölüm, otopsi.

https://doi.org/10.17986/blm.200491491
PDF

Kaynaklar

Rosenberg M|. Fallout from the STD epidemic: salpingitis, ectopic pregnancy, and infertility. Am J Gynecol Health. 1989; 3(3-S):19-22.

Quemiii R, I,ansae J. Pelvic inflammatory disease: medical treatment. Pur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000; 92(2): 189-92.

Latif AS. Syndromic management of sexually transmitted diseases. Part 4—The management of lower abdominal pain in women. (lent Air J Med. 1998; 44(ll):293-6.

Romagosa C Tonic A, Iglesias X, c lardesa A, Ordi J. ( Carcinoma of the fallopian tube presenting as acute pelvic inflammatory disease. Gynecol Oncol. 2003; 89(1): 181-4.

Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. From diagnosis to prevention. Dermatol Clin. 1998; 16(4):747-56.

Eschenbach DA, Wolner-I lanssen 1’, I lawes SE, Pavleiic A, Paavonen J, I lolmes KK. Acute pelvic inflammatory disease: associations of clinical and laboratory findings with laparoscopic findings. Obstet Gynecol. 1997; 89(2):184-92.

Paavonen J. immunopathogenesis of pelvic inflammatory disease and infertility — what do we know and what shall wc do? J Br Fer Soc. 1996; 1:42-3.

Eschenbach DA. Pelvic inflammatory disease. IPPF Med Bull. 1985; 19:1-3.

Keith L, Berger GS. The etiology of pelvic inflammatory disease. Res Front Feriil Regul. 1984; 3:1-lb.

Brabin L. Pelvic inflammatory disease. Afr Health. 1993; 15:15-7.

Chacko MR, Wiemann CM, Smith PB. Chlamydia and gonorrhea screening in asymptomatic young women. J Pedi- atr Adolesc Gynecol. 2004; 17:lb9-78.

Magnin G. Acute salpingitis. Rev Prat. 2002; 52:1763-7.

Dulin JD, Akers MC. Pelvic inflammatory disease and sepsis. Crit Care Nurs Clin North Am. 2003; 15:63-70.

Ross JD. Pelvic inflammatory disease: how should it be managed? Curr Opin Infect Dis. 2003; 16(1):37-41.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.