Kalpte Yaygın Fibrozis Bulunan 12 Yaşında Anı Kardiyak Ölüm Olgusu
PDF

Anahtar Kelimeler

kalp ölümü
miyokardiyal fibrozis
ergen

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Eren B, Fedakar R, Aydıner H, Erol O. Kalpte Yaygın Fibrozis Bulunan 12 Yaşında Anı Kardiyak Ölüm Olgusu. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Ağustos 2004 [a.yer 25 Ocak 2020];9(2):55-8. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/540

Öz

Olgumuz 12 yaşında, oyun oynarken fenalaşıp hastaneye ölü duhul eden erkek çocuğudur. Dış muayenede sol meme başı iç yanda iğne piktir izi ve göğüs önde defibrilatör kaşık izleri saptandı. Otopside kalp hipertrofik bulundu (390 gr, sağ ventrikül duvar kalınlığı: 0,7 cm., sol ventrikül duvar kalınlığı: 2,7 cm., septum kalınlığı: 2 cm.). Boşluklar, kapakçıklar ve koroner arter lümenleri doğal olarak izlendi. Adale kesitlerinde sol ventrikülde yaygın sedefi beyaz renkte alanlar mevcuttu. Diğer organlarda nonspesifik bulgular gözlendi. Mikroskopik incelemede kalpte adale liflerinin geniş alanda ortadan kalktığı, yerini kollagen bağ dokusunun aldığı, liflerde hipertrofik görünüm, akciğerlerde amfizem bulguları, karaciğerde pasif konjesyon, dalak parankiminde belirgin hiperemi ve fokal kanama saptandı. Erken yaşta hipertrofik kalpte ortaya çıkan yaygın fibrozis ve kalp yetmezliği bulgularmm ani kalp ölümü üzerindeki etkisini, olgumuzun özellikleri ile birlikte medikolegal açıdan tartışarak sunmayı amaçlamaktayız.

Anahtar kelimeler: Kalp ölümü, miyokardiyal fibrozis, Ergen

https://doi.org/10.17986/blm.200492540
PDF

Kaynaklar

Virmani R, Burke AP, Farb A. Sudden cardiac death. Cardiovasc Pathol 2001;10(5):211-8.

Steinberger J, Lucas RV Jr, Edwards JE, Tims JL. Causes of sudden unexpected cardiac death in the first two decades of life. Am J Cardiol 1996;77(ll):992-5.

Ho JS, Strickman NE. Anomalous origin of the right coronary artery from the left coronary sinus: case report and literature review. Tex Heart Inst J 2002:29(l):37-9.

Firoozi S, Sharma S, Hamid MS, McKenna WJ. Sudden death in young athletes: HCM or ARVC? Cardiovasc Drugs Tlier 2002;16(l):ll-7.

Doolan A, Langlois N, Semsarian C. Causes of sudden cardiac death in young Australians. Med J Aust 2004; 180(3):110-2.

Basso C, Thiene G, Corrado D, Buja G, Melacini P, Nava A. Hypertrophic cardiomyopathy and sudden death in the young: pathologic evidence of myocardial ischemia. Hum Pathol 2000;31(8):988-98.

Bowker TJ, Wood DA, Davies MJ, Sheppard MN, Cary NR, Burton JD, Chambers DR, Dawling S, Hobson HL, Pyke SD, Riemersma RA, Thompson SG. Sudden, unexpected cardiac or unexplained death in England: a national survey. QJM, 2003;96(4):269-79.

Landing BH, Recalde AL, Lawrence TY, Shankle WR. Cardiomyopathy in childhood and adult life, with emphasis on hypertrophic cardiomyopathy. Pathol Res Pract 1994; 190(8):737-49.

Nishikawa T, Ishiyama S, Shimojo T, Takeda K, Kasajima T, Momma K.PHypertrophic cardiomyopathy in Noonan syndrome. Acta Paediatr Jpn 1996;38(l):91-8.?

Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC. Hypertrophic cardiomyopathy: a common cause of sudden death in the young competitive athlete. Eur Heart J (Suppl F) 1983:135-44.

Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC. Causes of sudden death in competitive athletes. J Am Coll Cardiol 1986;7(1):204-14.

McKenna WJ, Stewart JT, Nihoyannopoulos P, McGinty F, Davies MJ. Hypertrophic cardiomyopathy without hypertrophy: two families with myocardial disarray in the absence of increased myocardial mass. Br Heart J 1990;63(5):287-90.

Rose AG. Evaluation of pathological criteria for diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy. His- topathology 1984;8(3):395-406?14. Ahmad M, Afzal S, Malik IA, Mushtaq S, Mubarik A. An autopsy study of hypertrophic cardiomyopathy. J Pak Med Assoc 2003;53(10):459-62.

Spirito P, Bellone P, Harris KM, Bernabo P, Bruzzi P, Maron BJ. Magnitude of left ventricular hypertrophy and risk of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med 2000;342(24): 1778-85.

Varnava AM, Elliott PM, Mahon N, Davies MJ, McKenna WJ.Relation between myocyte disarray and outcome in hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol 2001;88(3):275-9.

Shirani J, Pick R, Roberts WC, Maron BJ. Morphology and significance of the left ventricular collagen network in young patients with hypertrophic cardiomyopathy and sudden cardiac death. J Am Coll Cardiol 2000;35(1):36-44.?18. Choudhury L, Mahrholdt H, Wagner A, Choi KM, Elliott MD, Klocke FJ, Bonow RO, Judd RM, Kim RJ.Myocar- dial scarring in asymptomatic or mildly symptomatic patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2002;40(12):2156-64.

Hecht GM, Klues HG, Roberts WC, Maron BJ.Coexistence of sudden cardiac death and end- stage heart failure in familial hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 1993 Aug;22(2):489-97.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.