Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Defin Ruhsatlarına Yazılan Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 ICD-10 ile Uyumu
PDF

Anahtar Kelimeler

ölüm nedeni
icd-10
defin ruhsatı

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Aydıner AH, Fedakar R. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Defin Ruhsatlarına Yazılan Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 ICD-10 ile Uyumu. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Nisan 2006 [a.yer 25 Ocak 2020];11(1):5-12. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/599

Öz

Ölüm nedenleri ile ilgili kayıtlar, o ülkelerde yaşayan insanların sağlık durumlarını yansıtan en önemli verilerdendir. Bu çalışmada; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doldurulan T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı defin ruhsatlarında bildirilen ölüm nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 (ICD-10) ile uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2003-2005 yılları arasında doldurulan defin ruhsatlarındaki toplam 4043 ölüm vakasındaki bilgiler kayıt edildi. Kayıt edilen bilgiler yaş, cins, bildirilen ölüm nedeni veya nedenleri, ölüm tarihi ve bildiren klinik şeklinde sıralandı. Daha sonra bildirilen ölüm nedenlerinin karşılığı olan kodlar ICD-10 kitapçığından tespit edilerek yazıldı. Olgular yazılan ölüm nedenlerinin doğruluğuna göre 3 gruba ayrıldı. Toplam 4043 olgunun 524’ünde (%13) gerçek ölüm nedeni yerine ICD-10’da karşılığı bulunamayan nedenler ya da kardiyo-pulmoner arrest gibi terminal dönem bulguları yazıldığı, büyük kısmında (n = 3519, %87,0) ise gerçek ölüm nedenleri yazıldığı görülmüştür. Ancak defin ruhsatlarında ölüm nedenleri yazılırken çoğunlukla ya ICD-10’a göre “tanımlanmamış” şeklinde belirtilen hastalıkların kullanıldığı ya da nedenlerin sonuna terminal dönem bulgularının eklendiği görülmüştür. Ölüm nedenlerinin doğru olarak bildirilmesi için hekimlerin eğitimi ve kullanılan formların şekil ve içerik olarak bu konudaki olası ihmal ve unutkanlıkları engelleyebilecek bir hale getirilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Ölüm nedeni, ICD-10, defin ruhsatı

https://doi.org/10.17986/blm.2006111599
PDF

Kaynaklar

Işık AF, Demirel B, Şenol E. Bildirilen ölüm nedenleri “gerçek ölüm nedeni” mi? Türkiye Klinikleri Adli Tıp 2004; 1:1-11.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu. Resmi Gazete: 6 Mayıs 1930 sayı: 1489.

Sington JD, Cottrell BJ. Analysis of the sensitivity of death certificates in 440 hospital deaths: A comparison with necropsy findings. J Clin Pathol 2002; 55:499-502.

Nashelsky MB, Lawrence CH. Accuracy of cause of death determination without forensic autopsy examination. Am J Forensic Med Pathol 2003; 24:313-9.

http://www.saglik.gov.tr/icdl0/illerICD053diger- kurum.doc, Sağlık Bakanlığı, 17/08/2005 Tarih ve B100BİDB-010.99-1023 Sayılı Yazısı, Erişim Tarihi: 06.05.2006

Kolusayın Ö, Koç S. Ölüm. In: Soysal Z, Çakalır C, eds. Adli Tıp. 1. ed. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999:93-152.

Etiler N, Çolak B, Demirbaş İ. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde bildirilen ölüm nedenlerinin güvenilirliği. Trakya Üniv Tıp Fak Derg 2005; 22:93-101.

Sümbüloğlu V, Gören A, Sümbüloğlu K. Ölüm raporu yazım kılavuzu. 2. ed. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık enformasyon sistemleri eğitim dizisi 1995:3.

Vehid S, Koksal S, Aran SN, Kaypmaz A, Sipahioğ- lu F, Özbal AN. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1998 yılında meydana gelen ölümlerin dağılımının incelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2000; 31:16-22.

Gürpinar SS, Çan G, Bölükbaşi O, Torun P. Analysis of mortality reports from a university hospital of Turkey. Forensic Sei Int 1997; 88:169-171.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.