Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri
PDF

Anahtar Kelimeler

asker
ölüm
otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Fedakar R, Eren B, Durak D, Çoltu A. Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Aralık 2006 [a.yer 25 Ocak 2020];11(3):99-103. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/616

Öz

Askerlik görevi, fiziksel ve ruhsal stres bakımından kişilerde özel bir durum oluşturmaktadır. Her ülke veya toplumda değişik faktörlerin askerlerde farklı nitelikte adli olay ve ölümlere yol açtığı görülmektedir. Bu çalışmada 5 yıllık süre içerisinde Bursa’da otopsisi yapılan asker ölüm olgularının çeşitli yönlerden incelenmesi ve konunun adli-tıbbi boyutunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında 1999-2003 yılları arasında otopsileri yapılan toplam 3065 adli olguya ait kayıtlar retrospektif incelenmiş, toplam 39 adet asker ölüm olgusunun çeşitli açılardan özellikleri araştırılmıştır. Olguların tümü erkek, en sık ölüm 21 yaş grubunda olup %46.15 ile intihar sonucu ölümler ilk sıradadır. Askerlerde ölüm olgularında mutlaka otopsi ve rutin postmortem incelemeler yapılarak elde edilen doğru ve ayrıntılı verilerin, bu ölümleri önleyici araştırmalar için gerekli stratejilerin ortaya konulmasında yararlı olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Asker, ölüm, otopsi.

https://doi.org/10.17986/blm.2006113616
PDF

Kaynaklar

Kramer MR, Drory L, Lev B. Sudden death in young Israeli soldiers. Isr J Med Sei 1989;25:620-4.

Rothberg JM, Bartone PT, Holloway HC. Life and death in the US Army. JAMA 1990;264(17):2241-44.

Finnegan TP, Levis DTLC. Major causes of death in the Army and comparisons with the civilian population. Journal of the Royal Army Medical Corps 1988;134:22-26.

Carr JR, Hoge CW, Gardner J, Potter R. Suicide surveillance in the U.S. Millitary-reporting and clasi- fication biases in rate calculations. Suicide Life Threat Behav 2004;34(3):233-41.

Koç S, Albek E, Kolusayın O, Oztek I. Genç asker ölümleri: 208 otopsi olgusu. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Nisan 1994, Adana, Kongre Kitabı, 121-5.

Boz B, Bilge Y. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 1994-2000 yılları arasmda adli otopsileri yapılan olguların incelenmesi. Adli Bilimler Dergisi 2002;l(l):69-72.

Cantrük G, Yaycı N, Cantrük N. Deaths in Turkish Millitary Services, 1998-2000. Millitary Medicine 2004;169(5):400-2.

Coşkun Y, Dokgöz H, Arıcan N, Tuğcu H, Koç S. Adli nitelikteki asker ölümleri. Gülhane Tıp Dergisi 2002;44(3):313-317.

Koç S, Yılmaz A, Öztek İ, Yıldırım Ş, Cingil H. Asker popülasyonunda adli nitelikli ölümler. Deniz Tıp Bülteni 1993;26(2-3):56-65.

Bellamy RF. The medical effects of conventinol weapons. World J Surgery 1992;16:882-92.

Türkmen N. 1996-2000 yılları arasında Bursa’da yapılan zorlamalı ölüm otopsilerinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi. Bursa, 2002:7-20.

Albek E, Yorulmaz C, Özaslan A, Koç S, Ağır G, Çetin G. İntihar orijini açısından ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümler. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı, 1995:277-82.

Ertürk S, Ege B, Karaali H. Adli Tıp açısından çeşitli yönleri ile ateşli silah yaraları. Adli Tıp Derg 1989:27-32.

Yılmaz A, Azmak D. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde ocak 1984-haziran 1993 yılları arasında yapılmış 197 adli otopsinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fak Dergisi 1994;11(1,2,3):117- 124.

Mahon MJ, Tobin JP, Cusack DA, Kelleher C, Malone KM. Suicide among regular-duty military personel: a retrospective case-control study of occupati- on-spesific risk factors for workplace suicide. Am J Psychiatry 2005;162(9):1688-96.

Centers for disease control and prevention (CDC). Suicide prevention among active duty air force per- sonel-United States, 1990-1999. MMWR Morb Mortal wkly Rep 1999;26;48(46):1053-7.

Grellner W, Madea B. Comprasion of wound mor- fology following gunshoot by machine guns and submachine guns. Arch Kriminol 1999;203(l-2)32-9.

Scoville SL, Gardner JW, Potter RN. Traumatic deaths during U.S. Armed Forces basic training, 1977- 2001. Am J Prev Med 2004;26(3):250-51.

Eskart RE, Scoville SL, Campbell CL, Shry EA, Staj- duhar KC, Potter RN, Pearse LA, Virmani R. Sudden death in young adults: A 25-years review of autopsies in military recruits. Ann Intern Med 2004;141(ll):829-34

Amital H, Glikson M, Burstein M, Afek A, Sinnreich R, Weiss Y, Israeli V. Clinical characteristics of unexpected death among young enlisted military personnel: Results of a three decade retrospective surveillance Chest 2004;126(2):528-33.

Scoville SL, Gardner JW, Magill AJ, Potter RN, Kark JA. Nontraumatic deaths during U.S. Armed Forces basic training, 1977-2001. Am J Prev Med 2004;26(3):250-l.

Gardner JW, Gutmann FD, Potter RN, Kark JA. Nontraumatic exercise-related deaths in the U.S. military, 1996-1999. Mil Med 2002;167(12):964-70.

Tomei R, Rossi L, Consigliere F, Carbonieri E, Franceschini L, Mollon G, Marelli C, Zardini P. An epidemiological survey of cardiovascular disease risk factors in 18 years old males during their medical check-up at an Army recruiting center in the province of Verona, G. Ital. Cardiol 1995;25:575-590.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.