Cilt 14 Sayı 1 (2009)
Cilt 14 Sayı 1

Araştırma Makaleleri

Aysun Baransel Isır, Ahmet Büyükçelik, Serdar Özdil, Ayşe Gül Coşkun
5-11
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Yansıyan Cinsel İstismar Olgularının ve Bu Olgular İçinde Çocuk İstismarı ve Mental Retardasyonun Değerlendirilmesi
PDF
Ali Eren, Muhammet Mustafa Arslan, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
12-15
Adana’da Yüksekten Düşme Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olguları
PDF
Berna Aydın, Ahmet Turla, Neva Danışkan Sataloğlu
16-21
Samsun’da Cinayet Kurbanı Çocuklar 1998-2007
PDF
Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, İdris Deniz, Bora Büken, Zehra Zerrin Erkol
22-29
Konya’da Çocukluk Çağında Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler
PDF

Olgu Sunumları

Arzu Akçay Turan, Elif Ülker Akyıldız, Esat Şahin, Deniz Oğuzhan Melez, Işıl Pakiş, Gökhan Ersoy
30-33
Çocukluk Çağında Ani Ölüm Nedeni Olarak Kardiak Miksoma Bir Olgu Sunumu
PDF
Gökhan Ersoy, Murat Nihat Arslan, Işıl Pakiş, İbrahim Üzün
34-39
İskemik Kalp Hastalığına Bağlı Ölümde Uçucu Madde Birlikteliği Olgu Sunumu
PDF