Cilt 13, Sayı 2

Ağustos 2008
(4) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Bir Grup Hekimin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili Değerlendirmeleri Anket Çalışması
 • Aysun Balseven ODABAŞI
 • Ali Rıza TÜMER
 • Orhan ODABAŞI
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 49-56 DOI: 10.17986/blm.2008132671
Elazığ’da 2001-2006 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • Selma DÜZER
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2008132672
Konya’da 2001-2007 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Feth-İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • K. Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • İdris DENİZ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 63-68 DOI: 10.17986/blm.2008132673
Cinsel Saldırı Konusunda Çalışan Adli Hemşireye Duyulan Gereksinim
 • Mira R. GÖKDOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 69-77 DOI: 10.17986/blm.2008132674

Olgu Sunumu

Ateşli Silah Yaralanmasında Merminin Göğüs Boşluğundaki Atipik Seyri Olgu Sunumu
 • Ufuk ÇOBANOĞLU
 • Muhammet CAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 78-81 DOI: 10.17986/blm.2008132675
Çocuk İhmaline Bağlı Ölüm Olguları
 • Işıl PAKİŞ
 • Nesime YAYCI
 • Elif GÜNÇE
 • Sefa ÇELİK
 • Cem UYSAL
 • Mustafa KARAPİRLİ
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2008132676