Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

yıldırım çarpması
olay yeri incelemesi
otopsi
adli bilimler

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Yılmaz R, Bulut RE, Özer E, Balkay M, Özdemir N, Gürpınar SS. Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 2007 [a.yer 20 Ekim 2019];12(3):112-7. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/647

Öz

Yıldırım, atmosferde oluşan elektriksel potansiyelin bulutlar ve yerküre arasındaki deşarjıdır. Yıldırım çarpması sonucu ölen olguların tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nda 1998-2006 yıllarında ölüm sebebi verilmiş dosyalar tarandı. Ölüm sebebi yıldırım çarpmasına bağlanmış 15 olgu tespit edilerek bunların yaş, cinsiyet, meslek, olay yeri incelemesi, olgulardaki harici ve dahili patolojiler ile histopatolojik bulguları incelendi. Yıldırım çarpmaları özellikle bahar ve yaz dönemlerinde, öğleden sonraki yağmurlarla birlikte görülmektedir. Olgulardan 3 tanesinin yaz ayında, geri kalan 6’smın ilkbahar diğer 6‘sının ise sonbahar aylarında öldüğü tespit edildi. Yıldırım çarpması sonucu ölümlerde kişilerde hiçbir patolojik bulgu görülmeyebileceği gibi patognomonik olmayan farklı patolojik lezyonlar da görülebilmektedir. Yıldırım çarpmasına bağlı ölümlerin otopsilerinde iç organlarda tespit edilen bulgular tek başına tanı koydurucu özellikte değildir. İç organlarda hiperemi, ödem, konjesyon ve kanamalar tespit edilmiştir. Bu nedenle olay yeri incelemesinin yılchrım çarpması sonucu ölüm olaylarında tanıdaki değeri büyüktür. Olgulardan en küçüğünün 3, en büyüğünün ise 53 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Yıldırım çarpması sonucu ölümlere, gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde sıklıkla çiftçi ve gemicilerde rastlanmakta iken, gelişmiş ülkelerde bu tip ölümler, gittikçe daha popüler olan doğa sporları ile uğraşan popülasyonda artış göstermektedir. Sonuçta bir şahsın yıldırım çarpması sonucu öldüğünü söyleyebilmek için cesedin ayrıntılı iç ve dış muayenesi yanında olay yeri incelemesinin de dikkatli yapılmış olması gerekmektedir. Olay yerinde gök gürültülü ve fırtınalı bir havanın meydana gelmiş olup olmadığı ayrıca etrafa dağılmış giysi parçaları, ev ve ağaçlarda hasarlar, toplu hayvan ölümleri gibi çevrede yıldırımın etkilerine ait deliller de araştırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yıldırım çarpması, olay yeri incelemesi, otopsi, adli bilimler

https://doi.org/10.17986/blm.2007123647
PDF

Kaynaklar

Gök Ş, Soysal Z. Elekrik akımlarının canlı organizmada meydana getirdiği lezyonlar ve bu lezyonla- rin adli tıp açısından değerlendirilmesi. İ.Ü. Tıp Fakültesi Yayınları 1983;139-47.

http://www.koeri.boun.edu.tr erişim tarihi 12.03.2007.

http://www.dask.org.tr erişim tarihi 24.07.2007.

http://joy.yasar.edu.tr/makale/5.sayi/yildirimma- kale.pdf erişim tarihi 31.07.2007.

Lewis AM. Understanding the principles of lightning injuries. J Emerg Nurs. 1997;23(6):535-541.

Whitcomb D, Martinez JA, Daberkow D. Lightning injuries. South Med J 2002;95(ll):1331-34.

http://www.weather.com/encyclopedia/thun- der/light.html erişim tarihi 31.07.2007

Duclos PJ, Sanderson LM, Klontz KC. Lightning- related mortality and morbidity in Florida. Public Health Rep 1990;105(3):276-82.

Meel BL. Lightning fatalities in the Transkei sub-region of South Africa. Med Sei Law 2007;47(2):161-64.

Knight B. Forensic Pathology. Second Edition. Arnold, London. 1996: 330-331.

Şam B. Adli Otopsi Atlası. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Yayınlari-7. İstanbul, 2003;150.

Aslar AK, Soran A, Yıldız Y, Işık Y. Epidemiology, morbidity, mortality and treatment of lightning injuries in a Turkish bums units. Int J Clin Pract 2001;55(8):502-504.

Blumenthal R. Lightning fatalities on the South af- rican highveld: A retrospective descriptive study for the period 1997 to 2000. Am J Forensic Med Pathol 2005;26(l):66-69.

Çankaya H, Egeli E, Evliyaoglu Z. Hearing loss caused by lightning strike: Case report and review of the literature. J Otolaryngol 2002;31(3):181-183.

Sommer LK, Lund-Andersen H. Skin burn, bilateral iridocyclitis and amnesia following a lightning injury. Acta Ophthalmol Scand 2004;82(5):596-98.

Okudan M, Kırangil B, Fincancı Ş.K, Soysal Z. Yıldırım çarpması ile ölüm: Bir olgu bildirisi. 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993, Antalya. Poster Sunuları Kitabı:391-398,

Demirel B, Yağan M, Balseven A, Cantürk N, Dinç AH. Yıldırım çarpması ile ölüm: Bir olgu sunumu. 12. Ulusal Adli Tıp Günleri. 28 Eylül-2 Ekim 2005, Antalya. Paneller ve Poster Sunuları Kitabı:227- 230.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.