İki Cinsel İstismar Olgusunda Aynı Kanun Maddesinin Farklı Değerlendirilmesi ile Ortaya Çıkan İki Farklı Sonuç
PDF

Anahtar Kelimeler

abortus
gebeliğin sonlandırılması
cinsel saldırı
türk ceza kanunu

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Demirçin S, Sarıkçıoğlu SM. İki Cinsel İstismar Olgusunda Aynı Kanun Maddesinin Farklı Değerlendirilmesi ile Ortaya Çıkan İki Farklı Sonuç. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 2007 [a.yer 20 Ekim 2019];12(3):118-24. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/648

Öz

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 99. maddesinin 6. fıkrası, kadının mağduru olduğu bir suç sonucunda gebe kalması durumunda rahim tahliyesine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu fıkrada, kadının rızası olması ve hastane ortamında uzman hekimlerce uygulanması şartı ile gebelik süresi 20 haftadan fazla olmayan mağdurun gebeliğini sonlandırana ceza verilmeyeceği belirtilmektedir. Bu makalede, Anabilim Dalımıza DNA-STR testi ile babalık tayini için gönderilen 18 yaşmdan küçük anne adayları arasından seçilen iki olgu aktarılmaktadır. Olguların ortak özelliği gebelik haftalarının 10 haftadan fazla olmasıdır. Her ikisi için de, istemedikleri bu gebeliğin sonlandırılması tek kurtuluş olarak görülmektedir. Psikiyatrik değerlendirmelerini takiben, hekimler ve adli makamlar arasında gerçekleşen bir dizi acele yazışma sonucunda olgulardan birinin gebeliği sonlandırılmıştır. Diğer olgunun talebi kanunda yer alan koşullar sağlanamadığından ret edilmiş, taburcu işlemleri yapılarak istemediği çocuğu doğurmak üzere ailesine teslim edilmiştir. Amacımız, bu olguların ışığında TCK’nm 99. madde 6. fıkrasının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları ve hukukçular arasında kanunu yorumlamada ortaya çıkan farkı aktarmaktır.

Anahtar kelimeler: Abortus, gebeliğin sonlandırılması, cinsel saldırı, Türk Ceza Kanunu

https://doi.org/10.17986/blm.2007123648
PDF

Kaynaklar

Report of The Fourth World Conference on Women, United Nations, (Beijing, 4-15 September 1995), www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/ off/a--20.en

Cook R J. Developments in abortion laws comparative and international perspectives. Ann N Y Acad Sei 2000;913:74-87.

Berer M. Global perspectives national laws and unsafe abortion: The parameters of change. Reproductive Health Matter 2004;12(24):l-8.

Alman Ceza Kanunu, Hayata karşı suçlar. Madde 218’in uygulanamadığı durumlar, www.abtreibung- web.de/P_218/p_218.html

Bulut A. Abortion law reform: The Turkish experience. Reproductive Health Matter 2001;9(17):210- 211

Rahman A, Katzive L, Henshaw S K. A Global review of laws on induced abortion. 1985-1997. International Family Planning Perspectives 1998;24(2):56-64.

World Health Organization. Unsafe abortion: Global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000. 4th ed. Geneva, 2004. www.who.int/reproductive-health/ publications/unsafe_abortion_estima- tes_04/estimates.pdf

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ilişkin Tüzük. www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5130.html

Türk Ceza Kanunu (sayı :5237)

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women : Turkey. 31/01/97. A/52/38/Rev.l,paras.l51-206.

Parlar A, Hatipoğlu M. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, lth ed.Ankara, 2007:813-817.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.