Suda Boğulma Yöntemi ile İntihar Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

suda boğulma
intihar
otopsi
olay yeri incelemesi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Özdemir Çağlar, Tuğcu H, Asil H, Yorulmaz C. Suda Boğulma Yöntemi ile İntihar Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Aralık 2007 [a.yer 25 Ocak 2020];12(3):130-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/650

Öz

Suda boğulma olgularında ölüm sebebi ve ölüm orijini, olay yeri incelemesi, ölü muayenesi, otopsi, laboratuar incelemeleri ve psikolojik otopsi değerlendirmesi sonucunda elde edilecek verilerin birbirini desteklediği ölçüde doğru olarak tespit edilebilir. Sudan çıkartılan ve tüm postmortem incelemeler sonucunda suda boğulma yöntemi ile intihar ettiği tespit edilen 69 yaşındaki olgu, birbirini bütünleyen olay yeri incelemesi ve postmortem inceleme bulguları ile sunulmuştur.

Anahtar kelimler: Suda boğulma, intihar, otopsi, olay yeri incelemesi

https://doi.org/10.17986/blm.2007123650
PDF

Kaynaklar

Copeland AR. Deaths during recreational activity. Forensic Sei Int 1984;25:117-122.

Avis SP. Suicidal drowning. J Forensic Sei 1993;38:1422-26.

Cairns FJ. Deaths from drowning. New Zealand Med J 1984;97:65-67.

Gamero JJ. A study among the population of Sevilla of death due to submersion.Am J Forensic Med Pathol 1997;18:70-74.

Quan L, Cummings P. Characteristics of drowning by different age groups. Injury Prevention 2003;9:163-68

Salih E.Trends in suicide by drowning in the elderly in England and Wales 1979-2001. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:175-81.

Kelly S, Bunting J. Trends in suicide in England and Wales, 1982-96. Population Trends 1998;92:29-41.

Byard RW, Houldsworth G, James RA. Gilbert JD. Characteristic features of suicidal drowning: A 20 year study. Am J Forensic Med Path 2001;22: 134-38.

Davis LG. Suicidal drowning in South Florida. J Forensic Sei 1999:44:902-905.

Copeland AR. Suicide by drowning. Am J Forensic Med Pathol 1987;8:18-22.

Auer A. Suicide by drowning in Uusimaa Province in Southern Finland. Med Sei Law 1990;8:175-79.

Rockett IR, Smith GS. 1993. Covert suicide among elderly Japanese females: Questioning unintentional drowning. Social Sei Med 36:1467-72.

Romero JL. The evolution of suicide occurring in the city of Sevilla between 1978-1987. Rev Esp Med Leg 1989;16:9-21.

Cairns FJ. Death from drowning. N Z Med J 1984;97:65-67.

Wirthwein DP, Barnard JJ, Prahlow JA. Suicide by drowning: A 20-year review. J Forensic Sei 2002;47:131-36

World Health Organization. The World Health Report, 2002: Reducing risks, promoting healthy life, Geneva, World Health Organization, 2002

Salomez F, Vincent JL. Drowning: A review of epidemiology, pathophysiology, treatment and prevention. Resuscitation 2004;63:261-68

Karagöz YM. Suda Boğulmaya Bağlı Ölüm Olgularının Adli Tıp Açısından İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 1990.

Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Hilal A, Savran B. Retrospective analysis of the medicolegal deaths in Adana city. Turkey. XVIITH congress of the International Academy of Legal Medicine, 1997.

Demirel B, Balseven A, Özdemir Ç, Bilge Y, Işık AF. Ankara’da 1996-2000 yılları arasındaki adli otopsi olguları.10. Ulusal Adli Tıp Günleri 8-12 Ekim 2003, Antalya. Poster kitabı: 204-208

Tıraşçı Y, Gören S. Diyarbakır’da suda boğulma olgularının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2000;27:139-44

Nowers MP. Suicide by drowning in the bath. Med Sei Law 1999;39:349-53

Nichter MA, Everett P B. Profile of drowning victims in a coastal community. Journal of the Florida Medical Association 1989;76:253-56

O’Connell H, Chin A, Cunningham C, Lawlor B. Recent developments: Suicide in older people. BMJ 329:895-99

Davis JH. Bodies found in water. Am J Forensic Med Pathol 1986;7:291-97.

Saukko P, Knight B. Death from immersion other than drownings, Knights Forensic Pathology içinde, Arnold, Italy, 2004:398

Piette MH, De Letter EA. Drowning: Stil a difficult autopsy diagnosis. Forensic Sei Int 2006;163:1-9

Fornes P, Pe 'pin G, Heudes D, Lecomte D. Diagnosis of drowning by combined computer-assisted his- tomorphometry of lungs with blood strontium determination, J Forensic Sei 1998;43:772-76

Reh H. Diagnostik des Ertrinkungstodes und Bestimmung der Wasserzeit, Michael Triltsch Verlag, Düsseldorf, 1969.

Yorulmaz C, Arıcan N, Arslan H, Afacan I, Çetin G, Fincancı ŞK. Diatom incelemelerinde kalitatif bir değerlendirmenin uygulandığı bir ön çalışma Adli Tıp Bülteni 1999;4:94-100

Yorulmaz AC. Suda Boğulma Tanısında Diatom Testinin Değeri, Uzmanlık Tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, 1996.

Giertsen JC. Drowning. In Tedeschi CG, Eckert WG,Tedeschi LG, eds. Forensic medicine, vol 3. Philadelphia: WB Saunders, 1977:1317-1333

Isometsa E T. Psychological autopsy studies - a review. Eur Psychiatry 2001;16:379-85

Conwell Y, Brent D. Suicide and aging I: Patterns of psychiatric diagnosis. In: Pearson JL, Conwell Y, editors. Suicide and Aging: International Perspectives, New York: Springer Publishing, 1996. pp. 15-30.

Dorpat TL, Ripley HS. A study of suicide in the Seattle area. Compr Psychiatry 1960;1:349-59,

Conwell Y, Duberstein PR, Caine ED. Risk factors for suicide in later life. Biol Psychiatry 2002;52:193-204

Conwell Y, Rotenberg M, Caine ED. Completed suicide at age 50 and over. J Am Geriatr Soc 1990;38:640-644

Paul R. Duberstein,Yeates Conwell, Christopher Cox. Suicide in Widowed Persons: A Psychological Autopsy Comparison of Recently and Remotely Bereaved Older Subjects.Am J Geriatr Psychiatry 1998;6:328-34

Rosenberg ML, Davidson LE, Smith JC, Berman AL, Buzbee H, Gantner G, Gay GA, Moore-Lewis B, Mills DH, Murray D, O’Carroll PW, Jobes D. Operational criteria for the determination of suicide. J For Sei 1988;33(6):1445-56.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.