Cilt 27, Sayı 3

Aralık 2022
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (8) Özgün Araştırma, (3) Derleme, (3) Diğer, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 0-0

Özgün Araştırma

Türkiye’den Adli Tıp Alanında Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi
 • Volkan Zeybek
 • Gökmen Karabağ
 • Mehmet Sunay Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 218-224 DOI: 10.17986/blm.1587
COVID-19 Pandemisinin Adli Tıp Asistanlik Eğitimine Etkisi
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Halit Canberk Aydoğan
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ramazan Akçan
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 225-232 DOI: 10.17986/blm.1596
Non-travmatik Aort Diseksiyonuna Bağlı Ölümlerde Komplikasyonlar
 • Aytül Buğra
 • Taner Daş
 • Abdül Kerim Buğra
 • Murat Nihat Arslan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 233-237 DOI: 10.17986/blm.1576
18 Yaş Altı Evlilik İzni Olgularının Değerlendirilmesi
 • Uğur Şahan
 • Murat Şenavcı
 • Özlem Erel
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 238-245 DOI: 10.17986/blm.1592
Suça Sürüklenen Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Erdem Hösükler
 • Aziz Yılmaz
 • Zehra Zerrin Erkol
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 246-253 DOI: 10.17986/blm.1578
Trafik Kazası Sonrasında Düzenlenen Maluliyet Raporlarında Yaşanan Sorunlar ve Maluliyet Oranlarının İlgili Yönetmeliklere Göre Karşılaştırılması
 • Talip Vural
 • Mustafa Talip Şener
 • Ahmet Nezih Kök
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 254-261 DOI: 10.17986/blm.1599
Maluliyet Olgularının Ulusal Yönetmelikler ile Amerikan Tıp Birliği Kalıcı Engellilik Değerlendirme Kılavuzu’na Göre Karşılaştırılması
 • Şahnur Serap Aytuğ
 • Nursel Gamsız Bilgin
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 262-271 DOI: 10.17986/blm.1609
Travmatik Kognitif Yıkımın Medikolegal Değerlendirilmesi
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Emin Biçen
 • Sibel Çağlar Atacan
 • Afrodit Falihi
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 272-278 DOI: 10.17986/blm.1604

Derleme

Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflaması veya Yitirilmesi Kavramları: Sistematik Derleme
 • Cemil Çelik
 • Uğur Ata
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 279-287 DOI: 10.17986/blm.1585
Tıbbi Malpraktis İddialarında Çözüm Önerileri
 • Mahmut Aşırdizer
 • Aykut Ekiz
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 288-294 DOI: 10.17986/blm.1564
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında İlliyetin Değerlendirilmesine Sistematik Bir Yaklaşım Olarak İlliyet Testlerinin Kullanılması
 • Ali Rıza Tümer
 • Mahmut Şerif Yıldırım
 • Emirhan Eskicioğlu
 • Ramazan Akçan
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 295-299 DOI: 10.17986/blm.1593

Olgu Sunumu

Patlama Sonrası TSSB Gelişen Üç Olgu ve Adli Psikiyatrik Değerlendirme
 • Miraç Özdemir
 • Nurşen Turan Yurtsever
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 300-305 DOI: 10.17986/blm.1582
Çocuk Yaşta Gebe Kalan Cinsel İstismar Mağdurları: Olgu Sunumu
 • Ferhat Turgut Tunçez
 • Gülden Ersen
 • Doğu Barış Kılıççıoğlu
 • Zeynep Sağlık Küçük
 • Mehmet Tokdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 306-309 DOI: 10.17986/blm.1591
Atipik Boyun Ağrısı Bulunan, Araç İçi Trafik Kazası Sırasında Boyun Hiperekstansiyonunun Neden Olduğu İzole Tiroid Kıkırdak Kırığı (Olgu Sunumu)
 • Salih Murat Eke
 • Ömer Alan
 • Murat Sonkaya
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 310-312 DOI: 10.17986/blm.1594

Diğer

2022 Hakem Dizini
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 0-0
2022 Yazar Dizini
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 0-0
2022 Konu Dizini
The Bulletin of Legal Medicine 2022; 27: 0-0